interný audítor FSSC 22000

Interný audítor FSSC 22000

Dovoľujem si Vás pozvať na 3 dňové školenie Interný audítor FSSC 22000.

Interný audítor FSSC 22000

V prvej časti dostanete informácie o schéme FSSC, požiadavky štandardu, podmienky certifikácie, rozdiely medzi štandardmi IFS, BRC a štandardom FSSC a ďalšie dôležité informácie ak sa rozhodujete o zavádzaní a certifikácii tohto štandardu.

V druhej časti budete informovaní o požiadavkách štandardov FSSC 22000 na výrobu potravín.

V tretej časti sa účastník dozvie požiadavky na auditovanie interného audítora FSSC 22000.

Prednášať Vám bude IRCA registrovaný medzinárodný audítor Ing. Milan Machalec, MPH, ktorý má bohaté skúsenosti s auditovaním na Slovensku ale aj v zahraničí.

Pre koho je školenie určené

Školenie je určené pre pracovníkov manažmentu, manažérov kvality, interných audítorov kvality a bezpečnosti a vedúcim výroby.

Zameranie školenia

 • FSSC štandard (ISO 22000, PAS220)
 • ISO 19011
 • Požiadavky štandardu
 • Certifikácia štandardu
 • Rozdiely medzi BRC, IFS a FSSC
 • Využiteľnosť v praxi
 • Požiadavka na interných audítorov

Účastníci školenia dostanú informácie

 • O požiadavkách štandardu
 • Ako certifikovať systém
 • Verzie FSSC (ISO 22000+PAS220)
 • Akceptovateľnosť štandardu
 • Interné audity FSSC

Program školenia

 • FSSC všeobecne
 • Vznik štandardu, akceptovateľnosť
 • Rozdiely medzi BRC, IFS a FSSC
 • Verzie PAS XXX
 • Požiadavky štandardu
 • Aplikovateľnosť štandardu
 • Certifikácia štandardu
 • Požiadavky na interný audit (ISO 19011)
 • Prípadové štúdiá
 • Diskusia

Odborný garant

Ing. Milan Machalec, MPH

Poradca MPSR, odborný poradca systémov kvality a bezpečnosti potravín, posudzovateľ a expert SNAS pre verifikáciu a certifikáciu, medzinárodne registrovaný audítor systémov kvality a bezpečnosti potravín a ďalšie odborné funkcie a skúsenosti na Slovensku a v zahraničí.

Termín školenia

V Prievidzi 28.-30.10.2014.

Cena školenia

Cena školenia je 225,00 EUR bez DPH.

Prihláška

Prihlasovať sa môžete na e-mail info@skoleniaakurzy.sk.