interný audítor v potravinárstve

Interný audítor v potravinárstve

Do ponuky našich online kurzov pribudol ďalší, Interný audítor v potravinárstve. Obsah a dĺžka kurzu odpovedá štandardnému trojdňovému kurzu Interný audítor v potravinárstve. Kurz pozostáva z 24 približne 45 minútových videí (online prednášok) vrátane prípadových štúdií.

Interný audítor v potravinárstve online kurz

Pripravili sme pre Vás online kurz Interný audítor v potravinárstve z pohodlia domova, kde si individuálne každý účastník zvolí čas a dĺžku vzdelávania.

V prvej časti dostane účastník informácie o základnej legislatívnej požiadavke na HACCP, požiadavky EU v zmysle Codexu alimentarius a to požiadavky na vypracovanie dokumentácie, zavádzanie a overovanie systému HACCP a ďalšie dôležité informácie o spôsobe vedenia a udržovania systému v potravinárskej výrobe.

V druhej časti bude účastník informovaný o základnej legislatívnej požiadavke na Správnu výrobnú prax a to programy predbežných opatrení (PRPs), požiadavky legislatívy na vypracovanie dokumentácie, zavádzaní a overovaní systému PRPs a ďalšie dôležité informácie o spôsobe vedenia a udržovania systému v potravinárskej výrobe.

V tretej časti sa účastník dozvie požiadavky na výkon auditu systému v zmysle normy ISO 19011:2011. V tejto časti budú stanovené požiadavky na plánovanie, výkon auditov, vedenie dokumentácie ale aj požiadavky na interných audítorov. Účastník sa dozvie spôsob a techniky výkonu auditov.

Zameranie kurzu

 • HACCP
 • Správna výrobná prax (PRPs)
 • ISO 19011:2011
 • Požiadavky noriem a predpisov
 • Tvorba a implementácia systému
 • Vedenie a uloženie dokumentácie
 • Požiadavka na interných audítorov
 • Požiadavky na plánovanie a výkon auditov
 • Využiteľnosť v praxi

Účastníci kurzu dostanú informácie:

 • o požiadavkách štandardu a legislatívnych požiadavkách
 • ako vypracovať, implementovať a viesť systém
 • ako vykonávať interné audity v prevádzkach závodu

Kto bude prednášať?

Online prednášku vykonáva IRCA registrovaný medzinárodný audítor Ing. Milan Machalec, MPH, ktorý má bohaté skúsenosti z výkonu auditov na Slovensku ale aj v zahraničí.

Online prednáška je dopĺňaná obrazovou prezentáciou a príkladmi z praxe.

Zakončenie je online testom kde účastník dostane okamžite vyhodnotenie testu. V prípade neúspechu je možné test opakovať.

Výsledkom úspešného absolvovania kurzu a testu je vystavenie certifikátu, ktorý slúži ako doklad o úspešnom absolvovaní kurzu.

Pokiaľ ste sa rozhodli absolvovať tento online kurz, objednajte si ho z nášho obchodu, kde nájdete aj podrobnejší obsah kurzu.

132,00  s DPH | 110,00  bez DPHPridať do košíka