Kongres HEALTH CARE FORUM

Slovenské zdravotníctvo v súčasnosti prechádza mnohými zmenami. Či už legislatívnymi alebo zmenou vlastníckych pomerov.

Tieto zmeny majú určite dopad aj na pacientov, ktorí zmeny vnímajú dosť citlivo. Obzvlášť ak sa jedná o jeho zdravie alebo dokonca život.

Na jednej strane tieto zmeny majú pozitívny vplyv na pacienta. A to väčšie možnosti výberu, modernejšie vybavenie, metódy vyšetrovania, liečby a pod.

Na druhej strane je vnímanie toho negatívneho z pohľadu pacienta. To by mal byť jeden z ukazovateľov, ktorý by nemal podceňovať žiadny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a prijať príslušné opatrenie.

Vníma to tak naozaj aj pacient?

S prednáškou na tému Spokojnosť pacienta ako imperatív kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti vystúpim ako prezident Slovenského združenia ochrany práv pacientov a spotrebiteľov na kongrese HEALTH CARE FORUM v utorok 27. mája 2014 medzi 10 a 12 hodinou.

Program kongresu HEALT CARE FORUM bude rozdelený do nasledujúcich oblastí:

  • stratégia rozvoja zdravotníctva„Ministerstvo zdravotníctva predstavilo v jeseni 2013 stratégiu rozvoja zdravotníctva. Končí sa éra operatívnych a „ad hoc“ riešení? Začnú sa konečne v zdravotníctve realizovať koncepčné zmeny?“
  • kvalita poskytovania zdravotnej starostlivosti„Už aj na Slovensku sa vyskytli kauzy, kedy nemocnica musí uhradiť nemalé odškodné pacientovi. Ako nastaviť u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti systém tak, aby minimalizoval riziko zodpovednosti a „nebál sa liečiť”?“
  • ekonomické nástroje efektívneho zdravotníctva„Dočkáme sa zavedenia DRG konečne aj na Slovensku? Aké sú očakávania a aké môžu byť reálne prínosy z jeho zavedenia? Bude DRG všeliekom na chorú ekonomiku v zdravotníctve?“
  • informačné technológie v ekonomike a manažmente nemocníc„Zavedenie informačno-komunikačných technológií a systémov v ambulanciách a nemocniciach:  zaťaží lekárov precízne zadávanie informácií do systému?“
  • informačné systémy v intenzívnej starostlivosti o pacienta„Aj slovenský pacient má nárok na lekársku starostlivosť podporenú najmodernejšími technológiami. Tu je budúcnosť…“

Kedy a kde sa koná kongres HEALTH CARE FORUM?

Dátum: 27. – 28. máj 2014

Miesto konania: hotel GATE ONE, Ambrusova 7, 821 04 Bratislava

Viac informácii o programe nájdete v pozvánke a o možnosti prihlásenia v prihláške.

Budem sa tešiť na stretnutie s Vami.