Manifest posilnenia pacientov s chronickými ochoreniami

V dňoch 12. a 13. mája 2014 sa konalo v Bruseli pracovné stretnutie pri príležitosti Európskeho dňa práv pacientov.

Za Slovensko sa rokovania zúčastnilo Slovenské združenie ochrany práv pacientov a spotrebiteľov.

Rokovanie prebiehalo za účasti členských krajín EU a prizvaných krajín zo sveta, ako USA, India a ďalších krajín.

Predmetom rokovania bola ako situácia z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti, kvality a dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti, ako aj vnímanie tohto stavu z pohľadu pacienta. Situácia v oblasti výskytu a nárastu chorôb je alarmujúca. Príčinou zlého stavu je systém ako aj dostupnosť a hlavne finančná náročnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Zástupcovia pacientskych organizácií z niektorých štátov odprezentovali stav a svoje skúsenosti v ich krajinách.

Súčasťou rokovania boli vystúpenia zástupcov EK, poisťovní, a iných prizvaných strán.

Hlavným cieľom rokovania bolo vypracovanie a prijatie „MANIFESTU“ .

Manifest bude následne prezentovaný novozvoleným europoslancom.

Manifest

Pracovnú verziu MANIFESTU z rokovania z 12-13.5.2014 si môžete stiahnuť TU.