Internetový predaj potravín

Internetový predaj potravín

Akosi sme si zvykli v poslednej dobe na výraz „internetový predaj“. Mnohí a zvlášť mladí ľudia využívajú takúto formu nákupu. Má to viacero výhod. Jedna, ktorá každého zaujme, je asi cena. Nuž pravda je aj keď to nie je pravidlo, že takto môžeme kúpiť z pohodlia domu donáškou do domu a ešte aj lacnejšie. Vyzerá to tak, že to má samé výhody. Ako je však na tom internetový predaj potravín?

Internetový predaj potravín

Internetový predaj potravín

Každý z nás si už dnes vie predstaviť takýto nákup, ale potraviny? Veru áno už to máme tu. Dokonca aj legislatíva to povoľuje. Ale aby to nebolo také jednoduché, takýto predaj potravín má svoje riziká nielen pre kupujúceho ale aj pre predávajúceho. Predávajúci však vždy ťahá za kratší koniec.

Povedzme si na úvod čo to je internetový predaj potravín. Ak si zoberieme Zákon o potravinách, tak by sme mohli hovoriť o predaji na diaľku. Predaj na diaľku – predaj potravín alebo výživových doplnkov prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku. Alebo inak povedané internetový predaj, donášková, zásielková služba alebo iná forma predaja potravín a výživových doplnkov podlieha Zákonu o potravinách a príslušnej európskej a slovenskej legislatíve, ktorú musí každý poskytovateľ takejto služby plniť.

Z čoho sa skladá predaj na diaľku?

Internetový predaj potravín

Predávajúci môže a nemusí byť výrobca a zväčša výrobca ani nie je. Jednoducho nakúpi a predá. Lenže aj tento proces má nejaké fázy a zvlášť ak sa jedná o potraviny:

  1. Objednávanie: Predajca, ak nie je výrobca, spravidla objedná tovar na Slovensku alebo zo zahraničia.
  2. Skladovanie: Takýto tovar buď distribuuje priamo k spotrebiteľovi, alebo uskladní vo vlastných alebo prenajatých priestoroch.
  3. Manipulácia: Tovar následne balí podľa požiadavky spotrebiteľa.
  4. Distribúcia: Zabezpečovaná vlastnou alebo externou prepravou.

To sú stručne povedané fázy, ktoré sa musia vykonať, kým sa k nám objednaná potravina dostane.

No a kto pozná slovenskú a európsku legislatívu tak vie, že táto legislatíva hovorí o každej z vyššie spomenutej fáze. Inak povedané predaj potravín na diaľku nie je len nákup a predaj. A preto treba legislatívu plniť.

A načo by si mal dávať pozor spotrebiteľ, pokiaľ si objednáva takouto formou potraviny:

  1. Pri objednávaní by mal poznať akú rizikovú potravinu kupuje a hlavne mal by mať možnosť dopredu vidieť etiketu. To znamená v slovenčine a to čo legislatíva stanovuje na balené potraviny musí tam byť uvedené, včítane názvu, zloženia, skladovania, prípravy a pod.
  2. Pri donáške potraviny by si mal spotrebiteľ minimálne skontrolovať či je obal neporušený, teplotu potraviny pri prevzatí ak je to relevantné.

Samozrejme to boli základné požiadavky, ktoré je potrebné mať na zreteli. Veľa šťastia.