Zdravotníctvo

cezhraničná zdravotná starostlivosť

Cezhraničná zdravotná starostlivosť

Ak spomenieme slovo zdravotníctvo, každému asi ako prvé prebehne v mysli zdravie, choroba, alebo možno aj navodí pocit nespokojných pacientov z nefungujúceho zdravotníctva. Aká je súčasná cezhraničná zdravotná starostlivosť, práva európskych pacientov a čo sa v tejto oblasti chystá v rámci Európskej únie?

Manifest posilnenia pacientov s chronickými ochoreniami

V dňoch 12. a 13. mája 2014 sa konalo v Bruseli pracovné stretnutie pri príležitosti Európskeho dňa práv pacientov. Za Slovensko sa rokovania zúčastnilo Slovenské združenie ochrany práv pacientov a spotrebiteľov.

Spokojnosť pacienta ako imperatív kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti

Dňa 26.-27.5.2014 sa konal kongres HEALTH CARE FORUM, ktorého som sa ako prezident Slovenského združenia ochrany práv pacientov a spotrebiteľov zúčastnil a vystúpil s prednáškou na tému Spokojnosť pacienta ako imperatív kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Čo na kongrese odznelo?

Európsky deň práv pacientov

Pri príležitosti Európskeho dňa práv pacientov (18. apríl) sa 12-13 mája 2014 uskutoční v Bruseli konferencia na tému: Úloha občianskych organizácií v posilnení postavenia pacientov s chronickými ochoreniami, ktorej sa ako predseda Slovenského združenia ochrany práv pacientov a spotrebiteľov zúčastním.

Kongres HEALTH CARE FORUM

Slovenské zdravotníctvo v súčasnosti prechádza mnohými zmenami. Či už legislatívnymi alebo zmenou vlastníckych pomerov. Tieto zmeny majú určite dopad aj na pacientov, ktorí zmeny vnímajú dosť citlivo. Obzvlášť ak sa jedná o jeho zdravie alebo dokonca život.