cezhraničná zdravotná starostlivosť

Cezhraničná zdravotná starostlivosť

Ak spomenieme slovo zdravotníctvo, každému asi ako prvé prebehne v mysli zdravie, choroba, alebo možno aj navodí pocit nespokojných pacientov z nefungujúceho zdravotníctva. Aká je súčasná cezhraničná zdravotná starostlivosť, práva európskych pacientov a čo sa v tejto oblasti chystá v rámci Európskej únie?

Všetkým nám asi ide o to isté. O funkčné dostupné a hlavne kvalitné zdravotníctvo. Asi sa všetci stotožníme s tým, že želanie všetkých nás a hlavne tých čo to najviac potrebujú, teda pacientov, je mať dobré, kvalitné a dostupné zdravotníctvo.

Cezhraničná zdravotná starostlivosť

cezhraničná zdravotná starostlivosťUž sme nejaký ten rok členmi Európskej únie a zaviazali sme sa plniť spoločné požiadavky. Hlavne nariadenia Európskej únie, ktoré sú pre nás záväzné. Sú však požiadavky, ktoré musia členské štáty riešiť spoločne a to prijatím jednotnej legislatívy. Bez toho nemôže fungovať Európska únia. A sem nesporne patrí aj zdravotníctvo. Nejde len o vypracovanie a implementáciu jednotných štandardov, ktoré sem nepochybne patria, ale o dostupné a kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci členských štátov Európskej únie.

Často počúvame, že sme členmi Európskej únie a máme spoločné práva. To je pravda a každý z nás má právo na dostupnú kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Ak sme členmi EÚ, tak by sme túto zdravotnú starostlivosť mali mať poskytnutú kdekoľvek a v ktoromkoľvek štáte Európskej únie a mali by sme mať aj právo vybrať si. Hovoríme o jednotnom systéme zdravotnej starostlivosti.

Ak sa dá pacient ošetriť, alebo vykonať zákrok v Rakúsku, Nemecku alebo v inom štáte EÚ, nemalo by ho zaujímať či mu to príslušná poisťovňa schváli. Malo by to byť vecou poisťovne a členského štátu aby toto riešili a nezaťažovali pacienta. Samozrejme, toto vôbec nie je jednoduché ak máme rozdielny systém, rozdielne platby, ceny, ale možno aj kvalitu. Rozumieme aj tomu, že poisťovne musia prehodnocovať, aký úkon a za aké peniaze si môžu dovoliť schváliť v rámci svojho balíka. Nuž ale hovorí sa, že máme všetci rovnaké práva.

V každom prípade európsky pacient, teda aj ten slovenský, má svoje práva a sem patrí aj cezhraničná zdravotná starostlivosť.

Práva európskych pacientov

Na stretnutí 10. výročia Dňa práv európskych pacientov, konané v Európskom parlamente v Bruseli v roku 2015, som sa ako zástupca Slovenského združenia ochrany práv pacientov a spotrebiteľov tohto stretnutia zúčastnil. Stretnutie bolo organizované združením Active Citizenship Network. Rozhodlo sa usporiadať rozsiahlu kampaň v spolupráci s národnými asociáciami pacientov.

Komunikačná kampaň by mala byť organizovaná prostredníctvom on-line a na miestnych iniciatívach, zahŕňajúc každú Európsku krajinu. Táto bude oficiálne zahájená na ďalšom Dni práv pacientov v roku 2016 a bude riadená v priebehu nasledujúcich 7 mesiacov.

cezhraničná zdravotná starostlivosťCelkovým cieľom je podporovať práva pacientov v súlade s Európskymi právami pacientov. Celkom 14 práv uvedených v Európskej charte práv pacientov. Najmä bude venovaná pozornosť na príslušnú implementáciu Smernice 2011/24/EU o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a jej efektívnosť.

Až doteraz v skutočnosti len 2 % európskych občanov využíva jej implementáciu, týkajúc sa tých, ktorí môžu ísť do zahraničia aby boli ošetrení vo viac kvalifikovaných a špecializovaných zdravotníckych zariadeniach.

V nadväznosti na vyššie uvedené by mali byť spracované informačné letáky, v špecifickom jazyku krajiny a v angličtine, s cieľom informovať pacienta o právach ísť do zahraničia za starostlivosťou, informácia o kontaktných údajoch pacientskej organizácie, kto môže pomôcť pacientom využívať tieto práva v praxi, Národné kontaktné miesta (NCP) ale aj ďalšie dôležité informácie pre pacienta.

Medzi hlavné ciele komunikačnej kampane patria:

  • Zlepšenie informovanosti občanov a pacientov o ich právach ísť do zahraničia za starostlivosťou.
  • Vytvoriť sieť pacientskych organizácií po celej Európe, ktoré môžu poskytnúť informácie a zhromažďovať dáta v cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Toto nie sú samozrejme jediné informácie, ktoré by mali pacientom pomôcť, a ktoré budú predmetom kampane.

Slovenské združenie ochrany práv pacientov a spotrebiteľov
Slovenské združenie ochrany práv pacientov a spotrebiteľov