Online kurz HACCP

66,00  s DPH | 55,00  bez DPH

Online kurz HACCP pozostáva z 8 videí, ktoré odpovedajú štandardnému jednodňovému kurzu HACCP. Online kurz je zakončený online testom a vystavením certifikátu.

Kategórie:

Popis

Obsah kurzu

Obsah a dĺžka kurzu odpovedá štandardnému jednodňovému kurzu HACCP:

  1. Vznik, dôvody a význam zavádzania systému HACCP.
  2. Slovenská a európska legislatíva v oblasti HACCP.
  3. HACCP (12 krokov a 7 princípov HACCP).
  4. Hygienické požiadavky na pracovníkov a prostredie (Správna hygienická a správna výrobná prax).

Cieľ kurzu

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníka so slovenskou a európskou legislatívou v oblasti výroby bezpečných potravín vo všetkých článkoch potravinového reťazca, od pestovania plodín, chovu zvierat, cez spracovanie, výrobu, skladovanie, distribúciu, predaj, prípadne prípravy jedál ale aj výroby obalov pre potravinárske účely.

Účastník kurzu bude oboznámený so zásadami a princípmi HACCP, ako v praxi zvládnuť analýzu nebezpečia, stanovenie kritických bodov, ich ovládanie, dostane informácie o hygienických požiadavkách, správnej výrobnej praxi a zvládne proces riadenia výroby z hľadiska výroby bezpečných potravín.

Cieľové skupiny

Je určený pre riadiacich pracovníkov v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, obchodu a služieb v oblasti prípravy stravy, spracovania a manipulácie, skladovania a prepravy.

Je určený taktiež pre manažérov hygieny, kvality a bezpečnosti potravín, interných a externých audítorov, pracovníkov v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, obchodu a služieb v oblasti prípravy stravy, spracovania a manipulácie, skladovania a prepravy.

Je určený taktiež pre manažérov hygieny, kvality a bezpečnosti potravín, interných a externých audítorov, pracovníkov v oblasti výroby obalového materiálu určeného pre potraviny, manipuláciu, skladovanie a prepravy.

Je určený pre členov tímu HACCP.

Online kurz HACCP

Online kurz HACCP pozostáva z 8 približne 45 minútových videí (online prednášok).

Online prednáška je vykonávaná expertom, inšpektorom a audítorom v oblasti potravinárstva dopĺňaná obrazovou prezentáciou a príkladmi z praxe.

Online kurz je zakončený online testom, kde účastník dostane okamžite vyhodnotenie testu. V prípade neúspechu je možné test opakovať.

Výsledkom úspešného absolvovania kurzu a testu je vystavenie certifikátu, ktorý slúži ako doklad o úspešnom absolvovaní školenia a je nevyhnutný pre výkon práce v celom potravinárstve.