Online kurz Interný audítor v potravinárstve

132,00  s DPH | 110,00  bez DPH

Online kurz Interný audítor v potravinárstve pozostáva z 24 videí, ktoré odpovedajú štandardnému trojdňovému kurzu Interný audítor v potravinárstve. Online kurz je zakončený online testom a vystavením certifikátu.

Kategórie:

Popis

Cieľ kurzu

Online kurz je zameraný na vyškolenie interného audítora v potravinárstve, s cieľom preukázania odbornej spôsobilosti pri výkone kontrol a interných auditov v potravinárskom reťazci.

Cieľom je pochopiť slovenskú a európsku legislatívu a získať vedomosti z procesu tvorby dokumentácie, implementácie systému ako aj spôsobu overovania.

Cieľové skupiny

Kurz je určený pre pracovníkov manažmentu, manažérov kvality, interných audítorov kvality a bezpečnosti potravín a vedúcich výroby.

Obsah kurzu

Obsah a dĺžka kurzu odpovedá štandardnému trojdňovému kurzu Interný audítor v potravinárstve:

 1. HACCP
  – legislatívne požiadavky, slovenská a európska legislatíva
  – požiadavky iných štandardov na systém HACCP
  – 7 princípov (12 krokov) HACCP
  – tvorba dokumentácie
  – implementácia systému, overenie a kontrola systému
  – vedenie a uloženie dokumentácie
  – test
 2. Správna výrobná prax (PRPs)
  legislatívne požiadavky, slovenská a európska legislatíva
  – tvorba dokumentácie
  – implementácia systému, overenie a kontrola systému
  – vedenie a uloženie dokumentácie
  – test
 3. ISO 19011:2011
  – požiadavky normy
  – kompetentnosť a požiadavka na interných audítorov
  – požiadavky na plánovanie auditov
  – výkon auditov
  – vedenie a uloženie dokumentácie
  – test
 4. Prípadové štúdiá

Online kurz Interný audítor v potravinárstve

Online kurz Interný audítor v potravinárstve pozostáva z 24 približne 45 minútových videí (online prednášok).

Online prednáška je vykonávaná expertom, inšpektorom a audítorom v oblasti potravinárstva dopĺňaná obrazovou prezentáciou a príkladmi z praxe.

Online kurz je po každých blokoch (HACCP, PRPs a ISO 19011:2011) zakončený online testom, kde účastník dostane okamžite vyhodnotenie testu. V prípade neúspechu je možné test opakovať.

Výsledkom úspešného absolvovania kurzu a testov je vystavenie certifikátu, ktorý slúži ako doklad o úspešnom absolvovaní kurzu.