HACCP online kurz

Systém HACCP je legislatívna požiadavka, ktorá sa týka každého kto vyrába, skladuje, prepravuje alebo inak manipuluje s potravinami v rámci celého potravinového reťazca. Systém HACCP sa aplikuje ako požiadavka od poľnohospodárskej výroby, cez spracovanie, výrobu potravín, skladovanie, dopravu a obchod a taktiež stravovacie zariadenia.

Systém HACCP z anglického Hazard Analysis and Critical Control Point bo vyvinutý v USA v 60 rokoch pre potreby kozmických letov zameraný na mikrobiologické požiadavky. Neskôr sa tento systém začal zavádzať v potravinárskom priemysle a bol rozšírený o ďalšie nebezpečenstvá ako chemické a fyzikálne.

Požiadavka vychádzala z Codex alimentarius a je legislatívnou požiadavkou pre všetky členské krajiny Európskej Únie. Jednotlivé členské krajiny prijali a zakotvili túto požiadavku do národných legislatív. Na Slovensku bola táto požiadavka zakotvená v 8. Hlave Potravinového kódexu s povinnosťou mať vypracovaný a zavedený systém HACCP v každej potravinárskej prevádzke od 1.1.2000.

Okrem požiadavky zavedenia systému HACCP musí každý, kto manipuluje s potravinami, byť zo systému HACCP preškolený kompetentnou osobou a vedieť to preukázať.

Povinnosť sa týka každého výrobného pracovníka, manažmentu, manažéra kvality a bezpečnosti potravín, interných a externých audítorov v potravinárstve, tímu HACCP, ako aj ďalších riadiacich pracovníkov v oblasti potravinárstva.

HACCP online kurz

V tejto oblasti sme pripravili online kurz systému HACCP z pohodlia domova, kde si individuálne každý účastník zvolí čas a dĺžku vzdelávania.

Online prednáška je vykonávaná expertom, inšpektorom a audítorom v oblasti potravinárstva dopĺňaná obrazovou prezentáciou a príkladmi z praxe.

Zakončenie je online testom kde účastník dostane okamžite vyhodnotenie testu. V prípade neúspechu je možné test opakovať.

Výsledkom úspešného absolvovania kurzu a testu je vystavenie certifikátu, ktorý slúži ako doklad o úspešnom absolvovaní kurzu a je nevyhnutný pre výkon práce v celom potravinárstve.

Pokiaľ ste sa rozhodli absolvovať tento online kurz, objednajte si ho z nášho obchodu.

66,00  s DPH | 55,00  bez DPHPridať do košíka