Články

kvalita potravín

Kvalita potravín v globalizovanom svete

V elektronickom mesačníku Spotrebiteľ pod ochranou vyšiel so mnou rozhovor o kvalite potravín v globalizovanom svete i špecifikách Slovenska. Aktuálne číslo je venované témam kvalita potravín a ich bezpečnosť, ako ich nakupovať a čoho sa vyvarovať. Prinášam Vám ho v kompletnom znení.

Manifest posilnenia pacientov s chronickými ochoreniami

V dňoch 12. a 13. mája 2014 sa konalo v Bruseli pracovné stretnutie pri príležitosti Európskeho dňa práv pacientov. Za Slovensko sa rokovania zúčastnilo Slovenské združenie ochrany práv pacientov a spotrebiteľov.

Spokojnosť pacienta ako imperatív kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti

Dňa 26.-27.5.2014 sa konal kongres HEALTH CARE FORUM, ktorého som sa ako prezident Slovenského združenia ochrany práv pacientov a spotrebiteľov zúčastnil a vystúpil s prednáškou na tému Spokojnosť pacienta ako imperatív kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Čo na kongrese odznelo?

Európsky deň práv pacientov

Pri príležitosti Európskeho dňa práv pacientov (18. apríl) sa 12-13 mája 2014 uskutoční v Bruseli konferencia na tému: Úloha občianskych organizácií v posilnení postavenia pacientov s chronickými ochoreniami, ktorej sa ako predseda Slovenského združenia ochrany práv pacientov a spotrebiteľov zúčastním.

Kongres HEALTH CARE FORUM

Slovenské zdravotníctvo v súčasnosti prechádza mnohými zmenami. Či už legislatívnymi alebo zmenou vlastníckych pomerov. Tieto zmeny majú určite dopad aj na pacientov, ktorí zmeny vnímajú dosť citlivo. Obzvlášť ak sa jedná o jeho zdravie alebo dokonca život.